Vật phẩm phong thủy trừ vận xấu đào hoa

Trong các loại sao băng thù tứ lục ứng vào quẻ Tốn, một số nhà thuật số cho rằng, sao tứ lục chính là sao đào hoa, khi có người trong nhà mẵ vào vận đào hoa, thì chắc hẳn có liên quan đến ao tứ lục, như vậy chỉ cần bày một biểu tượng gì đó để chế ngự được ngồi sao này là có thể góa giải được vận hạn.

Còn thất xích kim tinh lại ứng vào quẻ Đoài, được coi là sao phá quân, ,mang ý nghĩa phá hủy. Thất xích kim là quẻ Đoài, quẻ Đoài tam sơn là canh dậu tân, dậu tức là gà,mình kim. Do đó nếu dùng gà tức là Kim thì có thể ngự được đào hoa.

FG045A Vật phẩm phong thủy trừ vận xấu đào hoa

 

Gà vàng trên bắp cải vàng – Cung hỷ phát tài * Mã số FG045A * Giá bán: 5,359,200

Nếu nhà phạm vào đào hoa thì đặt gà màu vàng giữa nhà, người nhà sẽ thoát khỏi được vận đào hoa. Đây là vật chống đào hoa rất hay trong phong thủy. Đặt gà trên kệ, tủ, nhìn ra cửa để cấm triệt thói đào hoa từ ngoài đưa đến. Nếu dùng trong tủ áo quần, thì phải dùng 1 đôi, đặt 2 bên góc tủ

 

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>